WOZ Applicatie

Welkom

Als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) bepaalt de gemeente de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden e.d.) binnen de eigen gemeentegrenzen. Iedere belastingplichtige krijgt die WOZ-waarde op een WOZ-beschikking.


Wachtwoord vergetenWOZ digitaal is een product van Trenton .NET Applications.
Voor meer informatie over Trenton klikt u op het logo.


db energie is een product van Trenton .NET Applications.
Voor meer informatie over db energie klikt u op het logo.